Παραστάσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014
Ελληνική Πλατφόρμα Παρασταστικών Τεχνών
25-29.11.2014
σε πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας